Svenska Trugs

Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs
Bookmark and Share
trugs stimulerar till mycket läsning
trugs ger rolig mängdträning
trugs
bygger på gemenskap, avkoppling och spänning

  Beställ spelen på följande ställen:

1. OrdAF webbutik - direktlänk till spelen

2. Bornholmsmodellens webbutik - direktlänk till spelen

3. LäroMedia Bokhandel i Örebro AB


 

20 spel – 450 kort
Spelen är konstruerade i fem läsnivåer med ökad svårighetsgrad. Varje nivå omfattar fyra olika spel. Orden som ingår i spelen är uppbyggda alltifrån korta, ljudenligt stavade ord i de lägre nivåerna, till mer komplexa och längre ord i de högre nivåerna.
Barnen lär sig reglerna för de fyra olika kortspelen och kan sedan successivt avancera i de olika läsnivåerna.
 
Ett läshäfte
I läshäftet finns en sammanhängande berättelse. Orden från varje läsnivå övas i löpande text.
 
Ett kartläggningshäfte
I kartläggningshäftet finns texterna från läshäftet. Kartläggningshäftet ger underlag för pedagogen att följa läsarens framsteg över tid.
 
Instruktionshäfte
I instruktionshäftet finns bl.a. en teoretisk bakgrund där de svenska språkljuden beskrivs.  En jämförelse görs mellan det svenska och engelska språkets ljudmässiga konstruktion. Läsprocessen förklaras och sätts i relation till trugs olika kortspel.
De fem läsnivåerna presenteras ingående och strukturen som trugs bygger på framgår klart och tydligt. En grundlig instruktion ges till varje spel.


ISBN: 978-91-633-5816-6

Stor bild på spelet trugs