Engelska Trugs

Engelska Trugs
Engelska Trugs
Engelska Trugs
Engelska Trugs
Engelska Trugs
Bookmark and Share

Trugs bygger på det engelska språkets ljudsystem och underlättar läsinlärningen. Att spela trugs hjälper barnen/eleverna att göra framsteg i sin lästeknik, antingen det handlar om nybörjarläsning eller senare läsning som behöver stärkas.

  Beställ spelen på följande ställen:

1. OrdAF webbutik - direktlänk till spelen

2. Bornholmsmodellens webbutik - direktlänk till spelen

3. LäroMedia Bokhandel i Örebro AB


 

Trugs bygger på det engelska språkets ljudsystem och underlättar läsinlärningen. Att spela trugs hjälper barnen/eleverna att göra framsteg i sin lästeknik, antingen det handlar om nybörjarläsning eller senare läsning som behöver stärkas.
Kortspelen engagerar barn och ungdomar så att de gör framsteg i sin läsning medan de har roligt. Alla elever kan förbättra sin läsning genom att spela trugs.


Det finns tre olika lådor med ökande svårighetsgrad.

Låda 1:
Lådan börjar med enkla ord som cat och win. Till de svårare orden i låda 1 hör finish och channel. Spelen passar nybörjare och osäkra läsare.

Låda 2: Lådan börjar med ord som right och few. Till de svårare orden i låda 2 hör fabulous och dependant. Spelen passar elever som har kommit en bit på väg.

Låda 3: Lådan innehåller mer komplicerade ord. Den börjar med ord som chance och certain. Till de svåraste orden i låda 3 hör confidential och efficiency. Spelen passar elever som har kommit tämligen långt.

Varje låda innehåller:
  • 20 spel – 450 kort
  • Reading booklet (läshäfte)
  • Monitoring booklet (kartläggningshäfte)
  • Instructions (instruktioner)

Trugs är konstruerat med ökande svårighetsgrad. Varje nivå omfattar fyra olika spel Guess it, Match it, Take it och Use it. Spelen har medvetet gjorts korta för att ge omväxling och därmed hålla kvar spelarnas intresse och motivation.

Till varje låda medföljer även ett häfte på svenska med en enkel ordlista där alla ord som ingår i spelen är översatta. I häftet finns också spelreglerna sammanfattade. Häftet kommer att skickas kostnadsfritt till dem som hinner köpa de engelska spelen innan översättningen är klar.

Spelen är så engagerande att man inte riktigt märker hur mycket lästräning man får!