Om Svenska Trugs

trugs är ett engelskt spel, skapat av specialpedagog Joanna Jeffery för att träna läsflyt. Kortspelen som ingår har en väl genomtänkt struktur, de är roliga och spännande. Spelen är tänkta att stimulera till mycket läsning.
trugs:
  • är anpassat till svenska språkets struktur
  • är utformat som kortspel – alla med ett spänningsmoment inbyggt.
  • kan användas på den läsnivå barnen befinner sig.
  • kan spelas när der finns en stund över.
  • fordrar inte några förberedelser.
  • passar i olika miljöer – skolan, fritidsverksamheten och hemma.
trugs innehåller:
20 spel – 450 kort
Ett läshäfte
Ett kartläggningshäfte
Instruktionshäfte

20 spel – 450 kort
Spelen är konstruerade i fem läsnivåer med ökad svårighetsgrad. Varje nivå omfattar fyra olika spel Gissa, Matcha, Plocka och Spåna. Spelen ska spelas i just denna ordningsföljd, från nivå 1 till nivå 5, för att stegvis öka svårighetsgraden. Spelen har medvetet gjorts korta för att få omväxling och därmed hålla kvar spelarnas intresse och motivation. Alla ord som ingår i spelen ska läsas högt. Spelen är uppbyggda alltifrån korta, ljudenligt stavade ord till mer komplexa och längre ord i de högre nivåerna.

Ett läshäfte
I läshäftet finns en sammanhängande berättelse. Orden från varje läsnivå övas i löpande text.

Ett kartläggningshäfte
I kartläggningshäftet finns texterna från läshäftet. Kartläggningshäftet ger underlag för pedagogen att följa läsarens framsteg över tid.

Instruktionshäfte
I instruktionshäftet finns bl.a. en teoretisk bakgrund där de svenska språkljuden beskrivs. En jämförelse görs mellan det svenska och engelska språkets ljudmässiga konstruktion. Läsprocessen förklaras och sätts i relation till trugs olika kortspel.
De fem läsnivåerna presenteras ingående och strukturen som trugs bygger på framgår klart och tydligt.
En grundlig instruktion ges till varje spel.


Klicka på bilden/ikonen nedan för instruktioner om sortering av korten.
 
Klicka här för att läsa mera om sortering av korten
 
 
 
 

OM ENGELSKA TRUGS

Trugs bygger på det engelska språkets ljudsystem och underlättar läsinlärningen. Att spela trugs hjälper barnen/eleverna att göra framsteg i sin lästeknik, antingen det handlar om nybörjarläsning eller senare läsning som behöver stärkas.
Kortspelen engagerar barn och ungdomar så att de gör framsteg i sin läsning medan de har roligt. Alla elever kan förbättra sin läsning genom att spela trugs.
 
Det finns tre olika lådor med ökande svårighetsgrad.
Låda 1: Lådan börjar med enkla ord som cat och win. Till de svårare orden i låda 1 hör finish och channel. Spelen passar nybörjare och osäkra läsare.

Låda 2: Lådan börjar med ord som right och few. Till de svårare orden i låda 2 hör fabulous och dependant. Spelen passar elever som har kommit en bit på väg.
Låda 3: Lådan innehåller mer komplicerade ord. Den börjar med ord som chance och certain. Till de svåraste orden i låda 3 hör confidential och efficiency. Spelen passar elever som har kommit tämligen långt.

Varje låda innehåller:
  • 20 spel – 450 kort
  • Reading booklet (läshäfte)
  • Monitoring booklet (kartläggningshäfte)
  • Instructions (instruktioner)

Trugs är konstruerat med ökande svårighetsgrad. Varje nivå omfattar fyra olika spel Guess it, Match it, Take it och Use it. Spelen har medvetet gjorts korta för att ge omväxling och därmed hålla kvar spelarnas intresse och motivation.

Till varje låda medföljer även ett häfte på svenska med en enkel ordlista där alla ord som ingår i spelen är översatta. I häftet finns också spelreglerna sammanfattade. Häftet kommer att skickas kostnadsfritt till dem som hinner köpa de engelska spelen innan översättningen är klar.
 
Spelen är så engagerande att man inte riktigt märker hur mycket lästräning man får!