Om personerna bakom trugs

trugs produceras och distribueras i Sverige av Ingrid Häggström och Astrid Frylmark.

Ingrid Häggström är lågstadielärare, fil.lic. i pedagogik och lärarutbildare vid Linköpings universitet. Ingrid bedriver även egen verksamhet och företaget Ing-Read AB bildades 1994. Hon ägnar sig åt lärarfortbildning samt utgivning av läromedel, främst för de yngre åldrarna. Läs mer på www.bornholmsmodellen.se
Astrid Frylmark är leg.logoped, specialiserad på språkstörning, läs-och skrivsvårigheter och dyslexi. Astrid arbetar i egna företaget OrdAF AB med förlagsverksamhet, yrkeshandledning, fortbildning och logopedmottagning. Läs mer på www.frylmark.net samt www.spraklek.se. Du kan även besöka butiken på www.ordaf.net
Joanna Jeffrey, fil.mag. och trugs skapare, är en brittisk specialpedagog som undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Genom åren har hon startat och driver fem dyslexienheter på olika ställen i England i både allmänna och privata skolor. Läs mer om Joanna Jeffrey och trugs ursprungsmaterial på www.readsuccessfully.com

 
Lyckönskningar från trugs engelska skapare

Dear Ingrid and Astrid - how marvellous and very well done.  I hope you absolutely love the boxes and feel the proudest people in the world.  It's not an exageration - it's wonderful what you have done and well done.

I'm longing to know what you both think and I'm longing to hear how it all goes from now on.  I am still here and will help you from now on in any way that I can with questions and support on selling and anything.

Wow - well done and I'm here to help.

Lots of Love
Joanna